Veřejné zakázky 2021

Stavební (obytné) buňky

- zadávací dokumentace

Boxy na vykopanou zeminy a sypač vozovek (zimní nástavba)

- zadávací dokumentace

Pozinkované kontejnery

- zadávací dokumentace

Oprava zdi ve skupině 31-62 ÚH

- zadávací dokumentace

Oprava cest na pohřebišti ve Slatině

- zadávací dokumentace

instagram