Způsoby pohřbívání

Pohřby (tj. uložení zesnulého do hrobu nebo zpopelnění) zajišťují jednotlivé Pohřební služby.

U nás si můžete objednat pietní uložení zpopelněných ostatků:
- na rozptylové loučce
- na vsypové loučce
- uložení urny do hrobu nebo do kolumbária

Rozptylové loučky se nachází na Ústředním hřbitově a na hřbitově v Komíně a Židenicích.
Vsypové loučky jsou pouze na Ústředním hřbitově.

Rozptylová loučka

Rozptylová loučka je pietní místo s udržovaným trávníkem určené k rozptýlení popela zemřelého člověka.

Na ploše trávníku není dovoleno rozsvěcovat svíčky nebo pokládat květiny. K těmto účelům je vyhrazeno místo na okraji loučky. Na loučku je přísně zakázáno vstupovat z důvodu zachování piety.
Rozptyl je oprávněn provádět pouze správce pohřebiště.

Vsypová loučka

Vsypová loučka je pietní místo s udržovaným trávníkem a slouží k ukládání zpopelněných ostatků do anonymních, ale přesně vytyčených jamek. 

Vsyp se provádí tak, že do vyhloubené jamky (průměr cca 20 cm, hloubka 50 cm) se při obřadu vsype popel zesnulého. Drn z vyhloubené jamky se po obřadu vrátí zpět na původní místo. 

Na ploše trávníku není dovoleno rozsvěcovat svíčky nebo pokládat květiny. K těmto účelům je vyhrazeno místo na okraji loučky. 
Na loučku je přísně zakázáno vstupovat z důvodu zachování piety.
Vsyp je oprávněn provádět pouze správce pohřebiště.

Nájem vsypové jamky vzniká na základě uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa (viz Služby).

 

instagram