Ukládání odpadu z hrobových míst

Prosíme všechny nájemce hrobových míst, návštěvníky i kamenické firmy působící na Ústředním hřbitově města Brna, aby odkládali odpad z hrobů na místa určená správcem pohřebiště.

Směsný komunální odpad, tj. květiny, odpad z vyhořelých svíček, věnce, obaly apod. patří do stříbných popelnic, které jsou rozmístěné vždy na dohled od sebe po celém areálu hřbitova.

Řád veřejného pohřebiště statutárního města Brna stanovuje, že v průběhu zhotovování, údržby, oprav nebo odstraňování hrobky či hrobového zařízení na pohřebišti, odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným správcem pohřebiště.

Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu či starou antuku či drtě z povrchu hrobu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na svůj náklad na určené místo. Tímto místem je na Ústředním hřbitově města Brna kontejner umístěný na vrátnici Lány, kde vás vrátný nasměruje kam materiál odložit.

Tento stavební materiál není možné sypat a házet do popelnic v areálu, neboť je pak popelnice příliš těžká a není možné ji zvednout a vysypat do popelářského vozu, aniž by nepoškodila zvedací zařízení.

Žádáme všechny kameníky, aby neodkládali staré hrobové příslušenství k popelnicím či na okolní hrobová místa ani jinde volně po areálu hřbitova. Objednatel kamenických prací a jím vybraná kamenická firma je povinna uložit staré hrobové zařízení buď na vrátnici Lány do příslušného kontejneru, nebo jej odvézt mimo areál k likvidaci.

Ukládání odpadu vedle popelnic po areálu hřbitova je nejen nevzhledné, ale sbírání těchto hromádek pak ubírá čas zaměstnanců správce, který by mohl být využit například k péči o zeleň, opuštěné hroby či zametání cest.

Děkujeme za dodržování pravidel.

instagram