Otevírací doba

Na hřbitovech noste roušky ! Děkujeme.
 

Od 1.5.2021 je opět zahájeno půjčování nářadí, prodej svíček a materiálů.

Opatření k prodlužování nájmu hrobových míst
Skončil vám nájem hrobového místa? Máte možnost si jej prodloužit až do 30 dnů po skončení nouzového stavu.

Dle nařízení vlády je  povolená maximální účast 15 osob na obřadu. Prosíme, dodržujte aktuální nařízení vlády ohledně účasti na obřadech. Informace vám podají pohřební služby.

V uzavřených prostorách na hřbitovech (obřadní síně, kanceláře, půjčovna, WC, apod.) je povinné mít zakrytá ústa a nos respirátory. 


Otevírací doba hřbitovů

Leden, únor:      7-17 hod.
Březen:                7-18 hod.
Duben až září:   7-19 hod.
Říjen:                   7-18 hod.
Listopad, prosinec: 7-17 hod.

Provoz WC končí 1 hodinu před uzavřením hřbitova.

 

Provozní doba kanceláře správy hřbitovů
(Ústřední hřbitov, Vídeňská 96, Brno, tel. 543 213 805, 517 543 201-204, kancelar@hrbitovybrno.cz)

PONDĚLÍ                        12,00 - 17,00
ÚTERÝ až ČTVRTEK       8,00 - 12,00
PÁTEK                             zavřeno

 

Provozní doba zahradnického střediska
(Ústřední hřbitov, Vídeňská 96, Brno,  tel. 543 212 920, zahradnici@hrbitovybrno.cz )

PONDĚLÍ                8,00 - 12,00
STŘEDA                  8,00 - 12,00
 
 

Provozní doba prodeje materiálů pro údržbu hrobů
písek, antuka, mramorová bílá drť, vínový granulát 

Pouze na Ústředním hřbitově, a to v půjčovně nářadí u hlavního vstupu z ulice Vídeňská a u vstupu z ul. Lány,  a na hřbitově v Židenicích.

Prodej začíná v 7 hod. a končí 2 hod. před zavírací dobou hřbitova.


Provozní doba půjčovny nářadí

Pouze na Ústředním hřbitově, a to u hlavního vstupu z ulice Vídeňská, u vstupu  z ul. Lány a na hřbitově v Židenicích.
Půjčování začíná v 7 hod. a končí 2 hod. před zavírací dobou hřbitova.
K dispozici jsou hrábě, konve, kolečka, motyky, košťata, lopaty.


Správa hřbitovů nezodpovídá za poškození, příp. odcizení náhrobků, obrub, výzdoby hrobů, osobních věcí atd.
V zimním období voda na hřbitovech neteče. Zavírá se dle klimatických podmínek, zpravidla hned po Památce zesnulých.