Adopce

O adopcích hrobů

Smyslem projektu adopce hrobů je aktivně zapojit širokou veřejnost do péče o hroby významných osobností a ve spolupráci s veřejností zabránit chátrání těchto hrobů.

Seznam hrobů významných osobností určených k adopci bude postupně rozšiřován. Jde o osobnosti, které vynikaly v různých oblastech společenského života, a přesto jsou jejich hroby dnes opuštěny a některé i v dezolátním stavu. Lze mezi nimi najít i jména kdysi významná, která již upadla v zapomnění nebo jsou známá jen úzkému okruhu odborníků.

 

Pravidla adopcí

Adopcí hrobu se rozumí akt uzavření smlouvy o dočasné adopci hrobového místa a hrobového zařízení (pomník, obruby, deska). Předmětem smlouvy je zajištění péče o hrobové místo, vč, zajištění opravy a údržby hrobového zařízení. Hrobové zařízení zůstává po dobu adopce stále majetkem města Brna.

Veškeré práce na opravách mohou být prováděny pouze se souhlasem naší organizace, protože většina hrobového zařízení má vysokou uměleckou nebo historickou hodnotu.

Smlouvu o adopci naleznete zde.
Metodika adopce významných hrobů je zde.
 

Kontakt

Na Vaše otázky rádi odpovíme prostřednictvím e-mailu pavelkova@hrbitovybrno.cz nebo telefonicky na 517 543 202. 
V případě zájmu o adopci doporučujeme sjednání schůzky s paní Pavelkovou (spojení viz výše), aby se Vám mohla věnovat.

 

Seznam hrobů k adopci  

V současné době je k adopci určeno 10 hrobů. Jejich medailonky zde budou postupně zveřejněny. Další hroby určené k adopci budou postupně doplňovány.

 

1. P. Vladimír Boks (*1907 - †1992)     REZERVOVÁNO

římskokatolický kněz, kanovník Význačné kolegiátní kapituly sv. Václava v Mikulově, administrátor v Černé Hoře, Žatčanech a Oslavanech, farář v Hovoranech a Divákách.

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skupina 89, řada 1, č. hrobu 7-8

  

 

2. doc. PhDr. Jaroslav Dřímal (*1905 Bezměrov (okres Kroměříž) – †1975 Nové Město na Moravě)

archivář - historik; od prosince 1929 první archivář zemského hlavního města Brna, po 2. světové válce první ředitel Archivu města Brna; v letech 1929–1939 a 1945–1948 pověřen vedením dnešního Muzea města Brna; odkaz na Internetovou encyklopedii města Brna.

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skupina 100, řada 1, č. hrobu č. 64

  

 

3. PhDr. Guido Glück     (*1882 Barco (Itálie) -  †1954 Brno)    REZERVOVÁNO

spisovatel, básník, dramatik, libretista, režisér, žurnalista, překladatel, vydavatel, antifašista; odkaz na Internetovou encyklopedii města Brna.

Hrob se na nachází na Ústředním hřbitově města Brna, Vídeňská 96, skupina 68, řada 7, číslo hrobu 385-386.

  

 

4. P. Eduard Haiser     (*1881 - †1965)

římskokatolický kněz, kooperátor v Dyjákovicích, katecheta na školách v Brně (Zvonařka, Příční, Vranovská, Koliště). Duchovní rádce Učňovské útulny u sv. Rodiny v Brně.

Hrob se na nachází na Ústředním hřbitově města Brna, Vídeňská 96, skupina 64, řada 2, číslo hrobu 147.

  

 

5. Jiří Kříž    (*1945 Slavkov u Brna – †1993 Brno)

brněnský malíř; odkaz na Internetovou encyklopedii města Brna

Hrob se na nachází na Ústředním hřbitově města Brna, Vídeňská 96, skupina 23, řada 2, č. hrobu 202.

   

 

6. prof. Ing. Karel Ryska    (*1868 Hracholusky (okres Prachatice) – †1939 Brno)

profesor brněnské české techniky a v letech 1918–1919 její rektor, zasloužil se o vybudování Ústavu mechanické technologie; odkaz na Internetovou encyklopedii města Brna, (portrétní bustu a plaketu na náhrobku vytvořil sochař a medailér Jan Lichtág ve 40. letech 20. století)

Hrob se na nachází na Ústředním hřbitově města Brna, Vídeňská 96, skupina 71, řada 1, č. hrobu 117-118.

  

 

7. P. Rudolf Staara (*1907 – †1959)

římskokatolický kněz

Hrob se na nachází na Ústředním hřbitově města Brna, Vídeňská 96, skupina 4, řada 2, č. hrobu 200.

  

 

8. P. Vojtěch Stárek (*1898 Klobouky u Brna – †1929 Olomouc)

římskokatolický kněz, dominikán, literárně činný; odkaz na Internetovou encyklopedii města Brna

Hrob se na nachází na Ústředním hřbitově města Brna, Vídeňská 96, skupina 36, řada 2, č. hrobu 229.

  

 

9. P. Anton Starý (*1879 - †1940)

římskokatolický kněz, konzistorní rada, farář ve Vysočanech, Ratíškovicích a v Přísnoticích.

Hrob se na nachází na Ústředním hřbitově města Brna, Vídeňská 96, skupina 105, řada 1, č. hrobu 68.

  

 

10. prof. Ing. Dr. Alois Tichý (*1879 Hrubčice na Moravě – †1958 Brno)

profesor nižší a vyšší geodézie Vysoké školy zemědělské v Brně, v letech 1935 – 1936 rektor Vysoké školy zemědělské v Brně, civilní geometr; odkaz na Internetovou encyklopedii města Brna.

Hrob se na nachází na Ústředním hřbitově města Brna, Vídeňská 96, skupina 23, řada 1, č. hrobu 78 – 79.