Nájem hrobového místa

Smlouvy na nájem hrobového místa se uzavírají  v kanceláři správy hřbitovů na Ústředním hřbitově, Vídeňská 96, Brno, tel. 543 213 805, 517543202-4 . Zde se uzavírají smlouvy pro všechny brněnské hřbitovy.
Kancelář je v budově u hlavního vstupu na Ústřední hřbitov z ul. Vídeňské.

Vzor  Smlouvy o nájmu hrobového místa
 

Cena nájmu (od 1.5.2019)

Klasický hrob:   70,- Kč za m2 a rok
Urnový hrob:   110,- Kč za m2 a rok    
Hrobka: 140,- Kč za m2 a rok

Nájem za hrob a hrobku se platí ze skutečné výměry hrobu zaokrouhlené na 0,5 m2.
Cenu za užívání hrobových míst na veřejných pohřebištích města Brna  schválila Rada města Brna na své schůzi č. R8/017 dne 13.3.2019 s účinností od 1.5.2019.

Kolumbárium K1, K2, KR na Ústředním hřbitově:    1 500,- Kč/10 let
Kolumbárium K3, K4 na ÚH a v Komíně:    3 000,- Kč/10 let

Kolumbárium v Líšni:   na 2 urny - 3 000,- Kč/10 let
                                            na 4 urny - 4 000,- Kč/10 let
Kolumbárium v Soběšicích - dvojokno:   4 500,- Kč/10 let
Kolumbárium v Žebětíně: 3 000,- Kč/10 let
Kolumbárium v Židenicích: 3 650,- Kč/10 let
1 místo v Údolí vzpomínek v Líšni (2 urny):   10 000,- Kč/10 let
Vsypová jamka:   1 000,- Kč/10 let

 

1. Nájem hrobového místa – nový nájem 
(urnové místo, klasické hrobové místo, hrobka, kolumbární okno,  vsypová jamka)     

Platba nájmu a uzavření smlouvy:
- dostaví se nový nájemce (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy)
- nájemné se hradí na 10 let

 


2. Nájem hrobového místa – opakovaný nájem

Tři měsíce před skončením sjednané doby nájmu obdrží nájemce dopis, který ho vyzývá k uzavření nové nájemní smlouvy a k úhradě nájmu na další období.

Platba nájmu a uzavření smlouvy:
- dostaví se nájemce nebo osoba jím pověřená (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy)
- nájemné se hradí na 10 let


Platbu za opakovaný nájem lze provést i elektronicky po přihlášení na stránky www.brnoid.cz. Po kontrole správnosti základních identifikačních údajů o smlouvě a nájemci bude žadateli vyčíslena výše nájmu a zobrazen návrh nové nájemní smlouvy. Následně po zaplacení dané částky v e-shopu žadatel obdrží podepsanou nájemní smlouvu na e-mail.

 


3. Převod hrobového místa při úmrtí nájemce

Převod nájmu při úmrtí nájemce je bezplatný.

Potřebné doklady:
- občanský průkaz
- úmrtní list
- faktura o pohřbu nebo notářské rozhodnutí


4. Převod hrobového místa z jednoho nájemce na druhého

Převod nájmu z jednoho nájemce na druhého – cena 100,- Kč
Dostaví se obě strany s občanskými průkazy.


5. Ukončení nájmu hrobového místa

- dostaví se nájemce nebo osoba jím pověřená (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy)
- pokud jsou v hrobě urny, je třeba objednat vyzvednutí v kanceláři správy hřbitovů.
- hrobové zařízení (pomníky, obruby, desky) buď odstraní nájemce na vlastní náklady nebo za poplatek 500,- převezme hrobové zařízení Správa hřbitovů, popř. za 1000,- Kč provede Správa hřbitovů likvidaci hrobového zařízení