Nájem hrobového místa

Smlouvy na nájem hrobového místa se uzavírají  v kanceláři správy hřbitovů na Ústředním hřbitově, Vídeňská 96, Brno, tel. 543213805. Zde se uzavírají smlouvy pro všechny brněnské hřbitovy.
Kancelář je v budově u hlavního vstupu na Ústřední hřbitov z ul. Vídeňské.

Zde si můžete stáhnout:  Smlouva o nájmu hrobového místa
 

Cena nájmu

Klasický hrob: 50,- Kč za m2 a rok
Urnový hrob: 80,- Kč za m2 a rok    
Hrobka: 100,- Kč za m2 a rok
Kolumbárium K1, K2, KR na Ústředním hřbitově: 1 500,- Kč/10 let
Kolumbárium K3, K4 na ÚH a v Komíně: 3 000,- Kč/10 let
Vsypová jamka: 600,- Kč/10 let

Nájem za hrob a hrobku se platí ze skutečné výměry hrobu zaokrouhlené na 0,5 m2.

 


1. Nájem hrobového místa – nový nájem 
(urnové místo, klasické hrobové místo, hrobka, kolumbární okno,  vsypová jamka)     

Platba nájmu a uzavření smlouvy:
- dostaví se nový nájemce (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy)
- nájemné se hradí na 10 let
- nájemné se hradí v hotovosti


2. Nájem hrobového místa – opakovaný nájem

Tři měsíce před skončením sjednané doby nájmu obdrží nájemce dopis, který ho vyzývá k uzavření nové nájemní smlouvy a k úhradě nájmu na další období.

Platba nájmu a uzavření smlouvy:
- dostaví se nájemce nebo osoba jím pověřená (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy)
- nájemné se hradí na 10 let
- nájemné se hradí v hotovosti


3. Převod hrobového místa při úmrtí nájemce

Převod nájmu při úmrtí nájemce je bezplatný.

Potřebné doklady:
- občanský průkaz
- úmrtní list
- faktura o pohřbu nebo notářské rozhodnutí


4. Převod hrobového místa z jednoho nájemce na druhého

Převod nájmu z jednoho nájemce na druhého – cena 100,- Kč
Dostaví se obě strany s občanskými průkazy.


5. Ukončení nájmu hrobového místa

- dostaví se nájemce nebo osoba jím pověřená (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy)
- pokud jsou v hrobě urny, je třeba objednat vyzvednutí v kanceláři správy hřbitovů.
- hrobové zařízení (pomníky, obruby, desky) buď odstraní nájemce na vlastní náklady nebo za poplatek 500,- převezme hrobové zařízení Správa hřbitovů, popř. za 1000,- Kč provede Správa hřbitovů likvidaci hrobového zařízení