Hřbitovní služby

Hřbitovní služby (např. ukládání uren, rozptyl, vsyp) se objednávají  v kanceláři správy hřbitovů na Ústředním hřbitově, Vídeňská 96, Brno, tel. 543 213 805, 517 543 201-4. Kancelář je v budově u hlavního vstupu na Ústřední hřbitov z ul. Vídeňské.

Uložení zpopelněných ostatků (rozptyl, vsyp, uložení urny)
Zpopelněné ostatky je možné uložit provedením rozptylu (na rozptylové loučce) nebo vsypu (na vsypové loučce) nebo uložením urny (do hrobu nebo do kolumbária) – podrobněji viz způsoby pohřbívání.


Orientační cena

Rozptyl s obřadem: 2 300,- Kč , za každou další urnu 500,- Kč
Vsyp s obřadem: 1 400,- Kč, za každou další urnu 370,- Kč

Uložení urny, vč. schránky (provádí technický pracovník):   1200 - 1700,- Kč
Uložení urny bez schránky  (provádí technický pracovník):   400 - 600,- Kč
Uložení urny do společného hrobu (provádí technický pracovník):  660,- Kč, za každou další urnu 250,- Kč
K uložení urny na Ústředním hřbitově a v Židenicích je možno objednat obřadnici - připočítává se 220,- Kč.

Rozptyl , vsyp a uložení urny se provádí od dubna do října.
Uložení urny do hrobu musí objednávat nájemce hrobu nebo jím pověřená osoba (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy).

Potřebné doklady k objednávce obřadu:
- občanský průkaz
- doklad o zpopelnění
- úmrtní list

Ceník hřbitovních služeb je zde .