Ze SFŽP ČR jsme získali dotaci na nákup elektrovozidla

Ze Státního fondu životního prostředí ČR jsme v únoru 2024 obdrželi dotaci ve výši 200 tis. Kč na pořízení elektrického užitkového vozidla.

O dotaci bylo možné žádat i po realizaci projektu, tj. po nákupu elektrovozidla zpětně. Cílem Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace, je postupně nahradit některá vozidla se spalovacím motorem vozidly na alternativní paliva a zvýšit počet těchto vozidel za účelem nezhoršování kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy v areálech brněnských hřbitovů. Využívání elektrovozidel k obsluze areálu Ústředního hřbitova města Brna je ohleduplnější také k jeho návštěvníkům.

instagram