Zahájení opravy oplocení hřbitova v Soběšicích

Vážení návštěvníci,

příští týden bude externím zhotovitelem zahájena oprava oplocení staré části hřbitova v Brně-Soběšicích. Předmětem prací bude oprava kamenné podezdívky čelního plotu a plotových dílů. Na konec bude oplocení po celém obvodu staré části hřbitova natřeno novým nátěrem.

Prosíme Vás o trpělivost při návštěvě hřbitova - práce by měly dle smlouvy o dílo trvat 5 měsíců, tj. do konce září.

instagram