Výzva k vrácení podepsaných nájemních smluv

Prosíme všechny uvedené v přiloženém seznamu, aby neprodleně vrátili do kanceláře Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace, podepsanou nájemní smlouvu!

Pokud není nájemní smlouva podepsána oběma smluvními stranami, je neplatná! V případě nepředání podepsané nájemní smlouvy do 30.6.2023 bude v případě již zaplaceného nájmu toto nájemné vráceno bankovním převodem zpět na váš účet.

Přehled nepodepsaných nájemních smluv

instagram