Veřejné zakázky 2017

Dodání kontejnerů na hřbitovní odpad
     - smlouva o dílo

Vybudování základů pro pomníky ve Slatině
     - smlouva o dílo

Rozšíření hřbitova ve Slatině
     - smlouva o dílo

Odstranění havárie sociálního zařízení v Tuřanech
     - smlouva o dílo

Oprava komunikace u obřadní síně na ÚH
     - smlouva o dílo

Oprava kanalizačních vpustí na ÚH
     - smlouva o dílo

Oprava komunikací v Židenicích
     - smlouva o dílo

Oprava vstupní ohradní zdi v Komíně
     - smlouva o dílo

Pořízení stroje na likvidaci plevelů
     - kupní smlouva

Pořízení elektromobilu
     - kupní smlouva

Úprava živých stěn na hřbitovech v Líšni a Židenicích
     - smlouva o dílo

Zřízení přístřešku před obřadní síní na Ústředním hřbitově
     - smlouva o dílo
 

Rekonstrukce cest v Řečkovicích

     - smlouva o dílo

 

 

 

instagram