Upozornění pro návštěvníky k pokládání květin a svíček k loučkám

Vážení návštěvníci,

v souladu s Řádem veřejného pohřebiště statutárního města Brna lze u vsypových a rozptylových louček umisťovat věnce, kytice (bez nádob na vodu) a svíčky jen na vyhrazených plochách k tomu určených. 

Upozorňujeme návštěvníky, že dle Řádu budeme pravidelně veškerou výše uvedenou výzdobu položenou mimo tyto vyhrazené plochy odstraňovat.

Taktéž budou pravidleně odstraňovány veškeré svíčky a květiny uložené pod kolumbárními okny. Nájemci kolumbárních oken si pronajímají pouze okna, nikoliv plochu v okolí a pod okny, kde tyto předměty překáží.

Děkujeme za pochopení.

instagram