Společný hrob města Brna II

Společné hroby města Brna slouží k ukládání nevyzvednutých uren pozůstalými a ostatků z opakovaně pronajatých hrobových míst.

První společný hrob se nachází na Ústředním hřbitově města Brna ve skupině č. 10 (číslo hrobu 124-125).

Druhý společný hrob města Brna vznikl nově také na Ústředním hřbitově, a to ve skupině č. H56. Bylo na něj použito starší hrobové zařízení z opuštěného hrobu, které jsme nechali přesunout, důkladně vyčistit, přebrousit, vysekat nový nápis a sestavit na novém místě. Náklady na hrobové zařízení činily 46,5 tis. Kč bez DPH. I naše organizace se snaží chovat zodpovědně k životnímu prostředí a po vzoru různých RE-USE projektů využívat starší materiál k novému účelu.

PŘED

PO

instagram