Slavnostní zprovoznění nově zrekonstruované části pohřebiště v Brně-Židenicích

V úterý 26.9.2023 byl za účasti zástupců města Brna a městské části Brno-Židenice slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný prostor před smuteční síní na pohřebišti v Brně-Židenicích. Chybí už jen dosadit nové stromy, které budou doplněny v měsíci říjnu. Občané města Brna budou na tomto pohřebišti moci využít dvě nové formy pohřbívání, a to rozptylovou loučku a stále žádanější kolumbární okna, kterých je k dispozici 360.

Kolumbární okna je možné pronajímat od 27.9.2023 v kanceláři správy (kontakty zde). Rozptylová loučka začne sloužit svému účelu až od příštího roku v závislosti na kondici trávníku.

Na dokončenou akci Správy hřbitovů města Brna bude navazovat rekonstrukce smuteční síně, autorského díla architekta Ivana Rullera, kterou zajišťuje městská část Brno-Židenice.

 

instagram