Slavnostní otevření nové výstavby v Brně-Žebětíně

V úterý 20.9.2022 byl slavnostně zahájen provoz nově vystavěného kolumbária na pohřebišti v Brně-Žebětíně. Zájemci o pronájem kolumbárního okénka si již nyní mohou vyřídit rezervaci v kanceláři správy hřbitovů (kontakt zde).

Součástí investice hrazené z rozpočtu města Brna byla i výstavba nové budovy se zázemím pro správce hřbitova a veřejným WC. O zahájení provozu veřejných toalet vás budeme informovat.

Rádi bychom touto cestou poděkovali stavební společnosti JIRMAL, spol. s r.o. za bezproblémovou spolupráci a rychlou výstavbu.

instagram