Přechod na nové IT prostředí pro správu a evidenci nájemních smluv

Vzhledem k přechodu na nový evidenční systém nájemních smluv prosíme všechny stávající nájemce i nové zájemce o pronájem hrobového místa o trpělivost - po dobu přechodu na nový systém může docházet k drobným komplikacím a problémům z naší strany, a to v následujících 2-3 týdnech. Děkujeme za pochopení.

instagram