Pokládání předmětů kolem rozptylových a vsypových louček

Vážení návštěvníci,

dovolujeme si vás informovat, že ukládání předmětů (sošek, umělých květin, apod.) kolem rozptylových i vsypových louček mimo vymezená místa není vhodné z hlediska jejich údržby. Předměty musí být z naší strany pravidelně odstraňovány, aby mohl probíhat pravidelný úklid prostranství a údržba samotných louček, která je náročná, aby loučky byly v co nejlepší kondici. Svíčky a květiny prosím pokládejte pouze na k tomu určená místa.

Děkujeme za pochopení.

 

Článek 4 Řádu veřejného pohřebiště statutárního města Brna

9) Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce, kytice (bez nádob na vodu) a svíčky lze umisťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazeny. Správce je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné hřbitovní doplňky odstranit.

http://www.hrbitovybrno.cz/files/static_pages_files/files/2020/rad_pro_pohrebiste.pdf

instagram