Opravy v Králově Poli

Na hřbitově v Králově Poli začnou koncem května stavební práce na opravě zdí ve skupinách "1 u zdi", "2 u zdi" a "4A" .  Konec prací předpokládáme v srpnu.

Všichni dotčení nájemci hrobů dostali od naší organizace vysvětlující dopis. Jeho text je zde .

 

instagram