Omezení vjezdu vozidel na hřbitovy v období Památky zesnulých

Z důvodu zachování piety, klidu a bezpečnosti výrazně zvýšeného počtu pěších návštěvníků brněnských pohřebišť v období Památky zesnulých Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, ve smyslu Řádu veřejného pohřebiště statutárního města Brna ve dnech 28.-31.10.2022 a 1.-2.11.2022 omezuje vjezd vozidel návštěvníků na pohřebiště v Brně.

Povolenky budou v odůvodněných případech v tyto dny vydávány v časově omezeném pásmu, a to od 7 do 16 hodin, přičemž vozidla návštěvníků jsou povinna opustit hřbitovy do 16:30 hodin. Toto omezení platí i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP-P.

Omezení se netýká pouze vozidel osvobozených od úhrady poplatku za vjezd do areálu pohřebišť (např. pohřební služby, dodavatelé zboží, dodavatelé úklidových prací, policie, zdravotnické služby).

Vjezd kamenických firem bude umožněn jako za běžných podmínek, tzn. pouze ve všedních dnech v době od 7 do 15 hodin. V úterý 2.11.2022 bude vjezd kamenickým firmám zakázán.

instagram