Nové podmínky vjezdu do hřbitovů od 1.2.2018

I. SOUKROMÁ VOZIDLA:

Osobní, užitková a dodávková vozidla, zajišťující přepravu osob - jednorázové povolení k jednomu vjezdu. Vjezd vozidel do areálu pohřebišť je omezen na 2 hodiny, včetně majitelů průkazu TP, ZTP apod.            200,- Kč

                                                                                                                                                                                      

II. FIRMY - pouze kamenícI Po prokázání ŽL (výpisem z OR) k provozování kamenické činnosti

Vjezd kamenických firem umožněn pouze vrátnicí Lány.                                                              300,- Kč

 

III. ZÁKAZ VJEZDU pohřebních služeb a kamenických firem do areálů hřbitovů v době víkendů (sobota, neděle) a všech svátků.

 

IV. VJEZD NA PŘÍMĚSTSKÁ POHŘEBIŠTĚ

Vjezd bude umožněn pouze po uhrazení příslušného poplatku za vjezd a vratné zálohy 500,- Kč. Na vrátnici Lány lze zapůjčit klíč pouze v pracovních dnech.

Klíč musí být ještě týž den vrácen na vrátnici Lány. V případě, že by tak firma neučinila, bude jí naúčtován poplatek za každý den, záloha propadne zapůjčiteli a firmě nebude dále umožněn vjezd na žádné z brněnských pohřebišť! Záloha propadne i v případě poškození zámku nebo klíče.

 

instagram