Nová rozptylová loučka v Židenicích bude sloužit svému účelu od srpna 2024

Nová rozptylová loučka na pohřebišti v Brně-Židenicích začne sloužit svému účelu v srpnu 2024. Již nyní si můžete objednávat provedení rozptylů v kanceláři správy SHMB na Vídeňské 96, Brno.

Kontakty

kancelář - nájmy hrobových míst, ukládání uren, rozptyly, vsypy
telefon: 543 213 805 , 517 543 202-204 
kancelar@hrbitovybrno.cz

PONDĚLÍ  a ČTVRTEK   8,00 - 11,00   11,30 - 17,00
ÚTERÝ a STŘEDA           8,00 - 11,00   11,30 - 14,00
PÁTEK                              zavřeno

instagram