Nabídka majetku k prodeji

Dle Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, přílohy č. 3 Hospodaření s majetkem, čl. 4, odst. 4.5 Nakládání s nepotřebným majetkem c), nabízíme přebytečný majetek Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace - odkaz zde.

instagram