hřbitov Královo Pole - oprava opěrné zdi ve sk. "3 u zdi"

Na hřbitově v Králově Poli byla provedena rozsáhlá oprava opěrné zdi ve skupině "3 u zdi" .

  před opravou

      po opravě

instagram