Hřbitovní služby

Hřbitovní služby (např. ukládání uren, rozptyl, vsyp) se objednávají  v kanceláři správy hřbitovů na Ústředním hřbitově, Vídeňská 96, Brno, tel. 543 213 805, 517 543 202-4. Kancelář je v budově u hlavního vstupu na Ústřední hřbitov z ul. Vídeňské.

Ceník hřbitovních služeb platný od 1.1.2024 k nahlédnutí zde.

Pohled do velké obřadní síně na Ústředním hřbitově města Brna - odkaz zde.

Uložení zpopelněných ostatků (rozptyl, vsyp, uložení urny)
Zpopelněné ostatky je možné uložit provedením rozptylu (na rozptylové loučce) nebo vsypu (na vsypové loučce) nebo uložením urny (do hrobu nebo do kolumbária) – podrobněji viz způsoby pohřbívání.


Orientační ceny

Rozptyl s obřadem: 3.400 Kč
Vsyp s obřadem: 1.700 Kč

Uložení urny, vč. schránky (provádí technický pracovník):   1200 - 1700,- Kč
Uložení urny bez schránky  (provádí technický pracovník):   400 - 600,- Kč
Uložení urny do společného hrobu (provádí technický pracovník):  660,- Kč, za každou další urnu 250,- Kč
K uložení urny na Ústředním hřbitově a v Židenicích je možno objednat obřadnici - připočítává se 220,- Kč.

Rozptyl , vsyp a uložení urny se provádí od dubna do října.
Uložení urny do hrobu musí objednávat nájemce hrobu nebo jím pověřená osoba (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy).

Potřebné doklady k objednávce obřadu:
- občanský průkaz
- doklad o zpopelnění
- úmrtní list