Žebětín

Adresa: Dlážděná, Brno
Telefon:  543 212 762
E-mail: info@hrbitovybrno.cz

Otevírací doba:

Leden, únor: 7-17 hod.
Březen: 7-18 hod.
Duben až září: 7-19 hod.
Říjen: 7-18 hod.
Listopad, prosinec: 7-17 hod.

Původně pohřbívali obyvatelé Žebětína své zesnulé kolem kostela sv. Bartoloměje poblíž dnešního Křivánkova náměstí. Okolo roku 1870 byl hřbitov přenesen na jižní okraj obce k dnešní Dlážděné ulice, kde je dodnes v provozu. Sloužil k pohřbům i občanům z Kohoutovic a od roku 1973 i občanům z Bystrce, kde o své pohřebiště přišli. 

V roce 2022 byly na hřbitově vystavěny kolumbární okna. Součástí investice hrazené z rozpočtu města Brna byla i výstavba nové budovy se zázemím pro správce hřbitova a veřejné WC.

Rozloha: 11 504 m2
Počet hrobů: 1 857

instagram