Upozornění pro nájemce kolumbárních oken - vandalismus

Vzhledem ke stále častějšímu vandalismu na kolumbárních oknech upozorňujeme a žádáme nájemce všech kolumbárních oken, aby do nich nevkládali cennosti a jiné předměty, které lákají k jejich odcizení.

instagram