Rozšíření hřbitova v Jehnicích

Začátkem měsíce února 2019 byly zahájeny práce na rozšíření hřbitova v Brně-Jehnicích. Provoz ve stávající částu hřbtiova bude postupně částečně omezen rekonstrukcí komunikací mezi jednotlivými skupinami (práce budou probíhat průběžně).  Jinak bude hřbitov přístupný jako dosud.

Předpokládaný termín dokončení celého rozšíření hřbitova je 7/2019.

Věříme, že dočasné obtíže budou vynahrazeny větším komfortem, množstvím nových urnových a kopaných hrobových míst a zřízením parkovacích stání před hřbitovem.