Nepodepsané nájemní smlouvy

Prosíme všechny uvedené v přiloženém seznamu, aby neprodleně zaslali podepsanou nájemní smlouvu zpět Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, na adresu Vídeňská 96, 639 00 Brno. Bez podpisu obou smluvních stran není nájemní smlouva uzavřená a je tudíž neplatná!

Přehled nepodepsaných nájemních smluv