Nabídka majetku navrženého k vyřazení

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, nabízí dle Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím přebytečný a neupotřebitelný majetek. Přednostně bude uspokojen zájem organizací zřízených městem Brnem. V případě, že nebude ze strany statutárního města Brna a organizací zřízených městem o výše uvedený majetek zájem, bude po zjištění ceny obvyklé realizován úplatný převod na jinou právnickoou nebo fyzickou osobu.

V případě zájmu o nabízený majetek nás prosím kontaktujte na e-mail: info@hrbitovybrno.cz.