Koncepce rozvoje zeleně na Ústředním hřbitově

Vážení,

Odbor životního prostředí a Správa hřbitovů města Brna si Vás dovoluje pozvat na přednášku ke Koncepci rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově ve městě Brně, která se koná v úterý 28. 1.  2020 v 16.00 hodin v Urban centru na Mečové 5.

 

Těšíme se na Vás.

 

Ing. Alena Říhová
ředitelka Správa hřbitovů